กิจกรรม วมว.

ประกาศรายชื่ออันดับสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 เพิมเติม

*...

รายละเอียด.

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2565

*...

รายละเอียด.

การยืนยันสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้   ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบทุกคนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธีตรวจ ATK หรือ วิธีอื่นที่มีความถูกต้องสูงกว่าระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบและยื่นผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแบบฟอร...

รายละเอียด.