นายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ และนางสาวรติมา จันธิมา นักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กับผลงาน "Generate and solve Sudoku X using recursion" ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ International Young Inventors Project Olympiad เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2554 ณ ประเทศจอร์เจีย ทั้งนี้นางสาวรติมา จันธิมา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 25 คน ร่วมให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์แห่งประเทศจอร์เจีย โดยมี Prof. Dr. Giuli Alasania ซึ่งเป็นประธานของ IYIPO Organization Committee ร่วมให้การสัมภาษณ์ และนายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ ได้รับเลือกให้เดินทางไปเยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดีประเทศจอร์เจีย