ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัณต์กนิษฐ์  ผลพอตน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียน “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนไทยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอโครงงานการออกแบบและสร้าง Tracking Mount สำหรับกล้องโทรทรรศน์ DSLR เพื่อถ่ายภาพแบบติดตามดาว