ลงทะเบียนออนไลน์

https://admission.mwit.ac.th/

 

 

โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562  รายละเอียดดังนี้

 

ประกาศฯ

 แผ่นพับ