กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แก้ไขประกาศรับสมัครโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้

 

1. ให้แก้ไขข้อ ๗ วิธีการและรายละเอียดการสมัคร จากเดิมวิธีที่ ๑ การอัปโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเวบไซต์รับสมัคร “(๒) ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย”เป็น “(๒) ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ” 

 

2. ให้แก้ไขข้อ ๙ การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จากเดิม ข้อ ๙.๒ กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  เป็น วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

3. ให้แก้ไขวันที่ประกาศ จากเดิม ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็น ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

4. ขอแก้ไขเอกสารแนบท้าย ๒ ข้อ ๔  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเดิม ที่อยู่ โครงการ วมว.-มข. ๑๒๓ ม.๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ เป็น ที่อยู่ โครงการ วมว.-มข. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ๑๒๓ ม.๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

 

5. ขอแก้ไขเอกสารแนบท้าย ๔ ข้อ ๔ การติดต่อขอจองสถานที่พักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเดิม นักเรียนติดต่อจองห้องพักด้วยตนเองได้ ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดูข้อมูลที่พักได้ที่ http://home.kku.ac.th/kwanmor) เป็น นักเรียนติดต่อจองห้องพักด้วยตนเองได้ ณ โรงแรมภายในจังหวัดขอนแก่นหรือที่พักใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

 

 

Download File แก้ไขประกาศรับสมัครโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563