สมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์ https://www.mwit.ac.th/

 

                       โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565  รายละเอียดดังนี้

 

 

  

 

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร คลิก  

 

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ คลิก ►