เนื่องจากวันที่ 2-4พฤษภาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม "3rd SCiUS Forum" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดูผลการตัดสินการประกวดโครงงาน คลิกที่นี่