กระบวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561  

 
         1. รับสมัครและส่งใบสมัคร

                วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560

                


         2. ตรวจสอบคุณสมบัติ

                + พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
                วันที่ 15 กันยายน 2560

 
         3. สอบคัดเลือกรอบแรก

                ณ สนามสอบตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
                วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

 
         4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

                วันที่ 22 ธันวาคม 2560

 
         5. สอบคัดเลือกรอบสอง

                ณ มหาวิทยาลัย - โรงเรียน ในโครงการ วมว. ที่นักเรียนสอบผ่านรอบแรก
                วันที่ 6 - 7 มกราคม 2561

 
         6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

                พิจารณาเฉพาะคะแนนการสอบรอบสองเท่านั้น
                วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561