ลงทะเบียนออนไลน์

 

 

โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561  รายละเอียดดังนี้

 

                                    

                                                                                

                                ประกาศฯ                                                                    แผ่นพับ