โลโก้ โรงเรียน ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร หมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ชั้น12 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์(มอ.หาดใหญ่) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (โครงการ วมว. - มอ.หาดใหญ่) อาคารสำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการ วมว.) 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 73 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC 1) ชั้น 1 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210