โลโก้ โรงเรียน ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร หมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) ชั้น 14 สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (โครงการ วมว. - มอ.หาดใหญ่) อาคารสำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานโครงการ วมว.มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โครงการ วมว.-มข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 123 หมู่16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. สำนักงานโครงการ วมว. ห้อง SD514 ชั้น 5 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 2. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 73 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 (SC 1) ชั้น1 222 หมู่2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210