ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลสอบรอบสองของโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 07/04/2565
2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน วมว. คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 02/07/2564
3 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 04/07/2560