ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2566 รอบแรก 20/12/2565
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2566 19/07/2565
3 ประกาศผลสอบรอบสองของโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 07/04/2565
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน วมว. คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 02/07/2564
5 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 04/07/2560